Nemzetközi kapcsolatépítési technikák

„Tárgyalástechnika, brandépítés, sales, prezentáció-készítés? Mindez egy képzésben? Lehetne, hogy én csak ezekre az órákra jelentkezek?”

Amikor kiválasztunk egy képzést, amikor elhatározzuk, hogy a képzés által ígért tudást megszerezzük, mindig van valami, ami után már nincs több kérdés, csak az érzés, hogy résztvevői akarunk lenni annak a képzésnek.

2022. szeptember végén elindult legunikálisabb, nemzetközi kereskedelemre fókuszáló Export koordinátor képzésünk. Voltak, akik szkeptikusan fogadták, hogy egy 300 órás képzés, hogyan tudja megadni azt a tudást, amit  ígér, vagyis hogy készségszinten megtanítja A-Z-ig az export ügyletek megszervezését és lebonyolítását. Mindehhez még 88 órányi készség-fejlesztő blokk is tartozik, ami ilyen széles ismeretanyaggal szintén nem érhető el sehol máshol.

Nincs szakmai képzés alapfogalmak tisztázása nélkül, de már a külkereskedelmi ügyletek bemutatásakor érezték a résztvevők, hogy ez valami teljesen más, mint a legtöbb – általuk korábban elvégzett – tanfolyamon: másnaptól alkalmazható megközelítést sajátítottak el, ami segített megérteni az eddig szokások miatt végzett munkafeladataikat, illetve jobb eredményességgel kommunikáltak partnereikkel. E-learning képzési anyag mellett otthoni feladatként előre meghatározott dokumentum sablonokat készítettek el, modellezve egy cég külkereskedelmi ügyletét, így az oktató által egyedileg értékelt és javított dokumentumot a jövőben akár saját vállalkozásuk kalkuláció készítési folyamatában is eredményesen alkalmazhatják. Marketing- és márkastratégiájukat is irányított projektfeladat során kellett át- és újragondolni, tehát az elméleti képzés mellett személyre szabott gyakorlati segítséget is kapott az a résztvevő, aki az exporttal professzionálisan szeretne foglalkozni.

A rövid, téli szünetet követően a legjobban várt „szakasz” következett, készség-fejlesztő tréningekkel folytatódott a képzés.

A 37 fős évfolyam 3 csoportra bomlott, ezáltal jutott kellő figyelem mindenkire a személyiség- és készség-fejlesztésen.

Átfogó elméleti tudásuk tovább gyarapodott az értékesítés, a projektmenedzsment, tárgyalástechnika és prezentáció-készítés területén sikerrel alkalmazható eszköztárral.

Mivel a résztvevők már több hónapja hétről-hétre találkoztak egymással, így a kiscsoportos képzés során a bizalmi légkörben igen jó hangulatban zajlott a munka: a tréning alkalmak során  – valósághoz közeli – szimulációs gyakorlatban is kipróbálhatták magukat.

A csoportok tagjaiként a résztvevők inspirálódtak a többiektől, miközben a trénerek szakmai útmutatása mellett új technikákat, megközelítési módokat sajátíthattak el jobban rálátva a témára, saját magukra, ösztönös reakcióikra és azokat tudatosítva, hatékonyabbá csiszolva, hitelesebbé válhattak.

Azáltal, hogy csoportbontásban tanultak a leendő export koordinátorok, a féléves képzés időtartama nem hosszabbodott, hiszen szimultán képzési napokon vettek részt. Amíg egyik csoport az értékesítés folyamatával ismerkedett, addig a másik csoport a hatásos prezentációs technikákkal, tippekkel. Egy képzési napon, de 3 teremben 3 témával folyt a képzés hétről hétre, és a szimultán oktatás lehetővé tette azt is, hogy minden résztvevő, ugyanannál az oktatónál tanulhasson.

A tréning napoknak a célja az volt, hogy az eddig tanultakat a gyakorlatba is átültessék. Az ottlévőknek lehetősége nyílt arra, hogy pozícionálják saját magukat az egyes témákban, és hogy kipróbálják az eredményességüket egy-egy gyakorlatban. A tapasztalati feladatok során kulcsfontosságú volt azok utólagos értékelése, hiszen ezek során volt lehetőség a nézőpont áthelyezésére, a visszacsatolásra, illetve a reflektálásra a saját és mások munkáját illetően is. 

A feladatok és azok értékelése közben, és a különböző tesztek, kérdőívek segítségével a résztvevők felismerhették a saját személyiségjegyeiket, az erősségeiket, amelyekre támaszkodhatnak, illetve a fejlesztendő területeiket, melyekre érdemes tudatosan figyelniük.

A képzés az elkészített és értékelt projektfeladatokból összeállított vizsgaprezentációval zárult májusban. A vizsgázó vizsgabizottság előtt bemutatta portfóliója tartalmát és rövid szakmai beszélgetést folytatott a vizsgabizottság tagjával. A szakmai beszélgetés során a konkrét termék pozícionálása, célpiac és partnerkockázat elemzés figyelembe vételével kellett az ügyletmenedzsment és kapcsolatépítési technikák témakörök érintésével válaszolnia a vizsgaportfólióhoz kapcsolódó kérdésekre. Mivel ezt előre elkészített prezentáció révén ismertette a vizsgázó, így a készség-fejlesztés során megtanult előadói technikák alkalmazását is vissza tudtuk mérni.

A szakmai képzés követelményeinek teljesítését a HEPA, mint képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerből kiállított tanúsítvánnyal igazolta a sikeres vizsgamunka bemutatása után. A képesítő vizsgára bocsátás – amelyet az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. folytat le – feltétele ennek a tanúsítványnak a megszerzése.

Az Export koordinátor szakember az exportáló, exportpiaci kilépésre alkalmas kis- és középvállalkozások számára komoly értéket képvisel, a nemzetközi piacra lépést tervező vagy terjeszkedést fontolgató cégek szíve-lelke, hiszen munkájával hozzájárul a vállalati exportstratégia megvalósításához, segíti a vállalkozás eredményesebb külpiaci üzletkötését és értékesítését, egyúttal csökkenti az üzleti kockázatokat, veszteségeket.

2023. május végén végzett az országban az első Export koordinátor évfolyam. Az ő tapasztalatikra, véleményükre és ötleleteikre építve indítjuk a következő évfolyamot szeptemberben.

Ha érdeklődik a nemzetközi kereskedelem iránt? Szívesen dolgozna egy vállalkozásnál olyan munkakörben, ahol nemzetközi üzletkötéssel is foglalkozhatna? Ha igen, akkor az Export koordinátor képzés a megfelelő választás!

 

További információ:
Borosán Anita
képzésszervező
borosan.anita @hepa.hu
+36 30 991 0670

„Csak úgy lehet győzni, ha mindenki másnál gyorsabban tanulunk.”

- Eric Ries

Felnőttképzési engedélyek

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nzrt. © 2023 · Exportakadémia

This is a staging environment