Exportfinanszírozás elméleti és gyakorlati oldalról

Az export tevékenységre történő felkészülés, a vállalkozás szervezetének, működésének alkalmassá tétele a külpiaci megjelenésre sokoldalú, speciális tevékenység, ami mind a szervezet, mind az egyes tagjai számára komoly tanulási folyamattal, jelentős változásokkal jár együtt. A számos fontos terület közül is kiemelkedik az export tevékenység pénzügyi oldalának, ezen belül is az egyik alapvető elemének a kérdése, a külpiaci értékesítés finanszírozása.

Azért is különösen fontos ez a terület, mert már a konkrét kereskedelmi ügylet megkötését megelőzően is komoly szerephez jut, végig kíséri az export lebonyolítását.

Júniusban kétnapos képzést szerveztünk Export értékesítési, finanszírozási és szállítmányozási alapismeretek címmel.

A képzés célja alapismeretek oktatása volt, annak érdekében, hogy a hazai vállalkozások a tárgyalt szakmai ismeretek birtokában nagyobb biztonsággal és nagyobb eredménnyel vehessenek részt az export tevekénységben. Ismereteket kaptak a nemzetközi kereskedelemben tipikus fizetési módokról, logisztikai fogalmakról, okmányokról és segítséget kaptak a nemzetközi kereskedelmi ügyletek finanszírozási lehetőségeiről.

Fontos szempont volt, hogy a résztvevők a képzésen elhangzott ismeretek birtokában a potenciális vevőikkel folytatott tárgyalásaik során megfelelően biztonságos fizetési módban tudjanak megállapodni, igénybe vehessenek olyan megoldásokat, amelyek támogatják a termelés vagy beszerzés finanszírozását, és egyúttal elkerüljék az export vámeljárás során felmerülő kockázatokat.

A képzést két napban szerveztük, amely megtartására Nietsch Tamás okleveles közgazdát, a Magyar Vámügyi Szövetség alapító tagját, jelenleg alelnökét kértük fel.

Tamás tagja a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Vám és Kereskedelemtámogatási Bizottságának, egyúttal 2 éve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ICC tagozatának azonos nevű munkacsoportját vezeti. Tagja továbbá a Nemzetközi Jogszerűséggel Foglalkozó Szakemberek Szövetségének (ICPA).

Szerzője volt A nemzetközi kereskedelem szabályozása Magyarországon című jegyzetnek, A vám szerepe az ellátási láncban című könyvnek, tagja az ICC Hungary Egyesület által kiadott Export Kereskedelem című könyv szerkesztő bizottságának, vezette az INCOTERMS 2010 magyar fordítását végző Szakértői Bizottságot, és az INCOTERMS 2020 magyar fordításának lektora volt.

2015 óta alkalmanként óraadó tanár magyar és angol nyelven a Budapesti Corvinus Egyetemen, 2018-tól óraadó tanár a Magyar Vámügyi Szövetség által szervezett hatósági képzéseken és továbbképzéseken.

A kétnapos képzés első napján a nemzetközi kereskedelemben használatos fizetési módok kerültek értelmezésre. Előadása során betekintést adott az ügyletek finanszírozási lehetőségére, mint például: exporthitel, faktorálás, forfetírozás, skontó, váltoleszámítolás. Olyan fontos témákat érintett, mint exportőr definíciója, export áfa-mentessége, ideiglenes kivitel, visszahozatal vámmentessége, valamint aktív feldolgozás: bérmunka (gyártási szolgáltatás) vagy javítás Magyarországon EU-n kívüli megrendelő részére (javítási szolgáltatás export), aktív feldolgozást követő újra-kivitel, reexport vámjogi támogatása: import vámraktárba, vámraktárból újra-kivitel.

A második napon az uniós értékesítés áfa-mentességével, és ennek feltételeivel ismerkedtünk meg. Fuvarozási és szállítmányozási ismeretekkel úgy, mint logisztika és az ellátási lánc fogalma, a fuvarozási és szállítmánybiztosítási szerződések típusai, a különböző fuvarozási ágakban előforduló kockázatok felismerése és a logisztikai folyamatok tervezése.

A képzési nap utolsó felében pedig a külkereskedelmi ügylet lebonyolításához szükséges okmánytípusokkal ismerkedtünk meg.

„Ajánlanám a képzést. Témája jól összefoglalt, a mindennapi munkánkhoz hasznos információkkal volt ellátva. Tanár Úr komoly tudása mellett, kellemes humorral teremtett jó hangulatot az előadások során.

Kérdéseinkre kimerítő válaszokat kaptunk. Köszönjük!”

A képzésen tanultak gyakorlati alkalmazása a résztvevőkön múlik, de hasznos útravalóként szeretünk olyan “példaképeket” mutatni, akik visszaigazolják az elhangzottakat.

A képzés +1 napjaként Hazai banki exportfinanszírozás, a szankciós politika és a nemzetközi logisztikai környezet címmel információs napot is szerveztünk, hogy az elméleti tudást gyakorlati, valós életbeli példákkal is alátámasszuk.

Az exportfinanszírozás lehetőségei egy romló globális pénzügyi környezetben

Az exportfinanszírozás állami intézményrendszer által nyújtott lehetőségei
Lóska Csaba szenior ügyfélkapcsolati menedzser – EXIM Bank Zrt.
Exportfinanszírozás – globális lehetőségek
Szarka László hálózatirányítási igazgató – MBH Bank
Uniós és nemzetközi szankciós tilalmak
dr. Klebercz Nóra főosztályvezető – KKM

Az újraformálódó globális logisztikai rendszerek

Globális és lokális kihívások a logisztikában és szállítmányozásban
Sashalmi Ádám nemzetközi gazdasági elemző – Exportfejlesztés Támogatási Osztály
Ellátási láncok ellenállósága
Kovács Marcell ügyvezető igazgató – Masped Logisztika Kft.
Exporttámogató Express megoldások
Kelemen Attila national sales channel manager – DHL Express Magyarország
Kihívások és lehetőségek az e-kereskedelmi logisztikában. A fulfillment működése, előnyei és hátrányai
Táncsics András vezérigazgató – Boxy Logisztikai Zrt.
Next generation export
Elen Endrenkina Business Development Manager for Hungary – United Parcel Service

Az egész napos programon első kézből hallhattunk olyan előadásokat, történeteket, amelyek a mindennapi munkához hasznos információkat, hasznos példákat adtak, ezzel is segítve a hazai KKV szektor vállalkozásainak tevékenységét az eredményes külpiacra lépés érdekében.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

„Csak úgy lehet győzni, ha mindenki másnál gyorsabban tanulunk.”

- Eric Ries

Felnőttképzési engedélyek

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nzrt. © 2023 · Exportakadémia

This is a staging environment